CIAO Pounch - ทูน่ามากุโระ + สันในไก่รสหอยเชลล์ 16*40g.
200.00 บาท
208.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

CIAO Pounch - ทูน่ามากุโระ + สันในไก่รสหอยเชลล์ 40g.

 

อาหารแมวสำเร็จรูปประเภทครีมชุป เหมาะสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป 
ช่วยให้น้องแมวได้กินอาหารมากขึ้น มีส่วนผสมสารสกัดชาเขียวเพื่อลดกลิ่นปัสสาวะแมว 
อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป

มีส่วนผสมของเนื้อสันในไก่(สับ), เนื้อสันในไก่(ชิ้นย่อย),ปลาทูน่า, 
แป้งมันสำปะหลังดัดแปร, ซอสหอยเชลล์, กัวร์กัม,น้ำปลาผ่านกระบวนการเข้มข้น,
สารปรุงรสแต่งกลิ่นรส, วิตามิน อี, คาราจีแนน, ผงชาเขียว

คุณภาพทางเคมี : 
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 5% 
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.2% 
กาก ไม่มากกว่า 0.6% 
ความชื้น ไม่มากกว่า 92.5%

วิธีและขนาดการใช้ : 
แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 40 กรัม 
แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 80 กรัม 
และให้อาหารสำเร็จรูปเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย