ที่ให้อาหารอัตโนมัติ Sukina Petto สีฟ้า จุอาหารได้ 2 Kg. ขนาด กว้าง 12.5 cm. ยาว 24 cm. สูง 25 cm.
180.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่ให้อาหารอัตโนมัติ Sukina Petto จุอาหารได้ 2 Kg.

 

กว้าง 12.5 cm. ยาว 24 cm. สูง 25 cm.