ในกรณีที่สินค้าจัดส่งมีความผิดพลาด หรือเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากท่านได้รับสินค้าค่ะ

(เมื่อท่านได้รับสินค้าเรียบร้อย ควรจะตรวจเช็คทันทีว่าสินค้านั้นมีสภาพเรียบร้อยหรือไม่ หรือมีจุดชำรุดใดๆหรือไม่

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้าของท่านเอง และการประสานงานกับทางร้านจะสะดวกขึ้นอีกด้วยค่ะ)

 

เราขอแค่สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่ท่านได้รับจากเรา

โดยสินค้าต้องยังไม่มีการเปิดกล่องหรือเปิดใช้งาน ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่

และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่เราส่งให้ท่าน

 

ในการแจ้งเพื่อเปลี่ยน/คืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0896754451 หรือ

E-mail mypuppyzone@hotmail.com หลังจากได้รับการยืนยันและติดต่อกลับจากทางร้านแล้ว 

ท่านสามารถส่งคืนสินค้ากลับมาทาง EMS โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนในเบื้องต้น

หลังจากทางร้านได้รับคืนสินค้าจากท่าน เราจะคืนค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่งสินค้าคืนเป็นเงินให้แก่ท่านค่ะ